Vlada Republike Srbije uspostavila je nacionalnu platformu za prijavu volontera.