Jezici

Magyar HU Română RO Српски језик SR
petak, 28. februar 2020.
Temp:

4°C
 
Ekonomija

Milion dinara bračnim parovima za kupovinu kuće na selu

foto: unsplash.com
252pregleda

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Rok za konkurisanje je 3. april.

 

Konkurs je namenjen bračnim parovima i vanbračnim partnerima u trajnijoj zajednici za kupovinu nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja. Cilj konkursa je podsticanje razvoja ruralnih sredina i povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti.

Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od milion dinara, dok vrednost nekretnine ne sme biti veća od dva miliona dinara.

Da bi stekli pravo učešća na konkursu, supružnici ili vanbračni partneri,  treba da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, kao i da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave. Pored toga, uslov je da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina, kao i da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu.

Svi uslovi konkursa, dodatne informacije i potrebni obrasci nalaze se na ovom linku.