Jezici

Magyar HU Română RO Српски језик SR
utorak, 4. avgust 2020.
Temp:

25°C
 
Društvo

Trudinamen tea mare čave aven obrazuvime

foto: arhiva
163pregleda

O udruženje O Roma opštine  Novi Kneževac postoinel oko jek breš I kedel e romen andaro sa o naselja opštine Novi Kneževac, savi jli jek tharo trin opštine ani Vojvodina khaj jle o Roma 10 odsto tharo ukupno stanovništvo. Kobor napreduvijape ko polje tharo društveno položaj o Roma, ano sa so treba te uložinenpe dodatne naporija I save jle o planoja tharo udruženje za aver breš, za o portal CINK vakere o predsedniko udruženja O Roma opštine Novi Kneževac thaj člano Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine o Miloš Roštaš.

Sar jli jek tharo delatnostija tharo udruženje o humanitarno rado, ano duho tharo aktuelne praznikoja e predsedniko tharo udruženje zateknijamo khaj organizuvija te podelinenpe o paketićija za o nevo breš za o romane čave.

-Uz I podrška I opština obezbedijamo 150 paketićija save ka podelinamo za o čave tharo jek djo 4 breš purane, save djan ano zabavište.Na keramo razlika da li jle adava romane čave ili aver nacionalnosti, trudinamen te o paketićija dobinen sa o čave ani opština save jle lengere roditeljija ani pari materijalno situacija, sar vakere o Roštaš I khaj jlo zadovoljno sa I laći saradnja sa I Opština.

Jek tharo prioritetija tharo udruženje jlo o sikavnipe?

-Jeste,amaro ciljo jlo te so više amare čave obrazuvinenpe.Khaj pomognijamenge o Nacionalno savet obezbedime jle o stipendije za o čave save djan ani srednjo škola.Ako već o majpurane na obrazuvijepe,amen trudinamen te sa amare čave aven obrazuvime I te silen šansa posle za I buti.

*Birime silen ano Nacionalno savet tharo romani nacionalno manjina I adava jlo prvo puti te o Novi Kneževac sile predstavniko.So adava značinel za o Roma?

-But jli olakšime I komunikacija sa o institucije.Simen laći saradnja sa o institucije,posetijamen o predsedniko thaj o generalno sekretari tharo Romano nacionalno savet isa so amenge treba ikljoven ano susret.

*Kad bi akana cidelpe paralela,sar jlo o položaj tharo o Roma ano Novi Kneževac avdive u odnosu pre deš breš?

-Majlaćo jlo položaj tharo o Roma kad uporedinelpe sa o period od pre deš breš.Simen sa o pravija sago I aver manuša,a sa o čave djan ano zabavište thaj osnovno škola.

*Vakerdjen khaj o ,položaj tharo o Roma avdive ko majlaćo nivo,a čininelpe khaj o zapošljavanje I dalje baro problem?

-O zapošljavanje jeste problem, ali generalno jlo problem za sa o stanovništvo,na samo za o Roma. Još uvek jli ki snaga I zabrana zapošljavnja, ka dikamo sar ka avel aver breš. Buti slabo isi, ali bur manuša sa radinen jle ani Madjarsko, Senta, ani Kanjiža. Snalazinenpe o manuša ko mangel te radinel.

*So jlo adava so mislinen kahj bi o institucije thaj I vlast tebalo te keren, a so o same Roma sar bi avela majlaćo položaj ano društvo?

-Dji akana but jlo kerdo, ali sare treba te nastavinamo ano sito smero. Amen ka trudinamen te sa amare čave aven školuvime, a ano plano jli I saradnja sa I Nacionalno služba zapošljavnja za I buti preko o javne radoja.

 

 

 

 

 

O project i slo sufinsirimo andaro budžeti Republike Srbije – Ministarstva kulture thaj informisanja. Ostavoja save iznesime ano medijsko projekti nužno na izražinel o stavoja tharo o organi savo dodeliga o sredstvija.