Jezici

Magyar HU Română RO Српски језик SR
petak, 28. februar 2020.
Temp:

4°C
 
Ekonomija

Okončana likvidacija javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju grada”

102pregleda

Odbornici Skupštine opštine su, na zasedanju održanom 27. decembra, usvojili Odluku o okončanju postupka likvidacije nad JP „Direkcija za izgradnju grada“ u likvidaciji. U tom kontekstu Skupština je, uz obrazloženje likvidacionog upravnika Gordane Ćirić, usvojila Odluku o raspodeli likvidacionog ostatka, Odluku o usvajanju završnog likvidacionog bilansa, Odluku o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata, Izveštaj o sprovedenoj likvidaciji, kao i Izjavu likvidacionog upravnika.

Gordana Ćirić je predočila da je Odlukom SO od 18. novembra 2016. godine pokrenut postupak likvidacije JP „Direkcija za izgradnju grada“ i da je predviđeno da postupak traje pet godina. S obzirom na činjenicu da je postupak okončan ranije, nakon isplate poverilaca, likvidacioni upravnik je sačinio Završni likvidacioni bilans JP sa stanjem na dan 26. decembar 2019. godine, odnosno na dan koji prethodi danu donošenja Odluke o okončanju likvidacije. Sve obaveze JP „Direkcija za izgradnju grada“ u likvidaciji, po osnovu prijavljenih potraživanja, su izmirene u potpunosti. Protiv JP u likvidaciji se ne vode drugi postupci. Odlukom Skupštine opštine, celokupan likvidacioni ostatak se prenosi na osnivača – Opštinu Novi Kneževac: nekretnine, nefinansijska imovina, oprema i nematerijalna imovina.

Na poslednjem ovogodišnjem zasedanju odbornici su usvojili i Odluku o utvrđivanju i dodeljivanju naziva pojedinim ulicama, trgovima i zaseocima na teritoriji Opštine Novi Kneževac. Načelnica Opštinske uprave Marija Matejin je istakla da je reč o usklađivanju sa Zakonom, na nivou Republike Srbije, kako bi sve ulice (ili delovi pojedinih ulica), koje su do sada bile bez imena, dobile svoje adrese.

 

 

 

 

 

 

noviknezevac.rs