Jezici

Magyar HU Română RO Српски језик SR
sreda, 21. oktobar 2020.
Temp:

6°C
 
Ekonomija

Usvojen rebalans budžeta, odluka o stipendiranju studenata i novom radnom vremenu vrtića

foto: Zlatan Fehimović
226pregleda

Većinom glasova odbornika, na sednici Skupštine opštine, održanoj 29. novembra, usvojena je Odluka o izmenama i dopunama odluke budžeta Opštine za 2019. godinu.

Prema obrazloženju Selme Bećović, načelnice za budžet i finansije, ukupni prihodi i primanja, zajedno sa neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, kao i rashodi i izdaci, rebalansom su projektovani u iznosu od 560 miliona dinara, što je smanjenje od osam odsto, odnosno prihodi su smanjeni za 47,66 miliona dinara. U strukturi tekućih prihoda najveće učešće imaju porezi sa 45,1 odsto, zatim donacije i transferi, koji čine 44,5 odsto, i drugi prihodi sa 10,4 odsto.

Donacije i transferi planirani su sa smanjenjem od 18 odsto, odnosno za 51,153 miliona dinara, zato što se procenjuje da će prihodi od kapitalnih namenskih transfera Autonomne Pokrajine Vojvodine biti ostvareni u manjem iznosu nego što je prvobitno planirano, pre svega zbog kašnjenja u sprovođenju projekta sanacije vodovodne mreže u Banatskom Aranđelovu, objasnila je Selma Bećović. – Sanacija vodovoda biće započeta ove godine, a završena 2020.

Dok će izgradnja biciklističke staze, u okviru IPA projekta prekogranične saradnje Srbija – Mađarska (koju finansira Evropska unija), biti završena ove godine, ali će izvedeni radovi biti isplaćeni 2020. godine, što takođe utiče na smanjenje planiranih sredstava za kapitalne investicione rashode u ovoj budžetskoj godini.

Skupština je razrešila dužnosti direktora Centra za socijalni rad Dejana Mijatova, koji je podneo ostavku zbog prelaska na drugo radno mesto, a za v.d. direktora Centra je imenovana Katarina Pavlov, dipl. ekonomista iz Novog Kneževca.

Za opštinskog javnog pravobranica postavljen je Ljubomir Došen, dipl. pravnik iz Novog Kneževca, koji je i do sada obavljao tu dužnost.

Odbornici su, takođe, doneli Odluku o izmenama i dopunama odluke o ustanovljenju prava na opštinsku stipendiju za studente. Predsednik Opštine dr Radovan Uverić pojasnio je da je izmenama omogućeno stipediranje studenata na master studijama.

Pored toga, usvojena je i Odluka za odobrenje promene radnog vremena u Predškolskoj ustanovi „Srećno dete“ u Novom Kneževcu. Novo radno vreme podrazumeva rad ustanove od 5,30 do 16,30 časova, a primenjivaće se počev od drugog polugodišta školske 2019/2020 godine.

Prema rečima zamenice direktora PU „Srećno dete“ Aleksandre Gajin, novo radno vreme je predloženo na zahtev roditelja, tako da će u celodnevom boravku u Novom Kneževcu radno vreme vrtića biti 11 časova, umesto dosadašnjih devet i po.

Od 2016. godine smo unapredili rad svih naših ustanova, rekao je predsednik Uverić, istakavši da se, između ostalog, omogućava duži boravak dece u vrtiću. –Na žalost, zbog zatvaranja vrtića u Obilićevu 2008. godine, prvi put imamo listu čekanja za upis dece u zabavište. U što kraćem roku ćemo renovirati objekat u Obilićevu i proširiti kapacitete. Problemi moraju da se rešavaju, uz poboljšanje uslova rada i ispunjavanje zahteva roditelja.

Skupština je dala saglasnost na Izmene i dopune programa poslovanja JKP „7. Oktobar“ za 2019. godinu i Posebni program o korišćenju sredstava iz budžeta Opštine za JKP „7. oktobar“ za 2019. godinu. Izmenama je predviđena dotacija od 2 miliona dinara. Subvencijom Opštine Novi Kneževac odobrava se isplata dva miliona dinara za nabavku opreme za upravljački sistem bunarske pumpe u Đali i nabavku tarupa.

 

 

 

 

(noviknezevac.rs)