Jezici

Magyar HU Română RO Српски језик SR
petak, 10. jul 2020.
Temp:

31°C
 
Ekonomija

Usvojena Odluka o izvršenju budžeta

foto: Zlatan Fehimović
192pregleda

Većinom glasova na sednici Skupštine opštine usvojena Odluka o izvršenju budžeta za period januar – septembar 2019. godine.

Na sednici Skupštine opštine, održanoj 19. novembra, većinom glasova je usvojena Odluka o izvršenju budžeta za period januar – septembar 2019. godine. Načelnica za budžet i finansije Selma Bećović prezentovala je da su, u tom vremenskom intervalu, ostvareni ukupni prihodi, primanja i neutrošena sredstva budžeta Opštine preneta iz ranijih godina iznosili nešto više od 322,9 miliona dinara, što je ostvarenje od 54 odsto u odnosu na plan. Pojedinačno, porezi su ostvareni sa 69 odsto, donacije i transferi sa 40, a drugi prihodi sa 63 odsto. Dok su rashodi i izdaci iznosili nešto više od 282,4 miliona dinara, što je izvršenje od 47 odsto u odnosu na plan.

Skupština je donela i Odluku o izmenama i dopunama odluke o socijalnoj zaštiti Opštine Novi Kneževac. U skladu sa tom odlukom će Centar za socijalni rad moći da obezbedi uslugu personalnog asistenta detetu sa invaliditetom, odnosno smetnjama u razvoju.