Jezici

Magyar HU Română RO Српски језик SR
utorak, 2. jun 2020.
Temp:

19°C
 
Ekonomija

Javni poziv Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije za podršku malim i srednjim preduzećima

foto: unsplash.com
187pregleda

Digitalna transformacija je prilika za mala i srednja preduzeća da ranim usvajanjem digitalnih tehnologija uvedu inovativne poslovne modele, značajno unaprede radne procese i stvore nove proizvode koji će im obezbediti brzi rast, konkurentnu prednost i osvajanje novih tržišta.

Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije trenutno ima otvoren javni poziv za podršku malim i srednjim preduzećima. Proces transformacije zahteva strateški pristup, kako u analizi postojećeg stanja, tako i u planiranju budućih poslovnih aktivnosti. Jedan od ključnih preduslova za uspeh i postizanje punog efekta digitalne transformacije je uvođenje novih poslovnih modela i principa poslovanja zasnovanih na dostupnim digitalnim alatima.

Kompanije zainteresovane za učešće u programu mogu se prijaviti  putem ovog linka i popupuniti upitnik o trenutnom stanju digitalizacije, a dobijeni podaci biće polazna tačka konsultantima tačku za izradu Ekspertske analize. Izradu i implementaciju digitalne strategije sufinansira Razvojna agencija Srbije do 50 odsto ukupnih troškova, maksimalno do 600.000 dinara.

Izabrane kompanije imaće mogućnost da dobiju besplatne ekspertske analize od sertifikovanih konsultanata, koja definiše ključne oblasti koje treba unaprediti. Sledeći korak je razvoj i implementacija digitalne strategije sa ciljem podizanja konkurentnosti MMSP kroz podizanje poslovnih procesa, ponude proizvoda i usluga, komunikacije sa potencijalnim i aktuelnim kupcima, efikasnije planiranje finansiranja, podizanje profitabilnosti, marketinških i promotivnih aktivnosti.

foto: unsplash.com

Digitalna transformacija je prilika za mala i srednja preduzeća da ranim usvajanjem digitalnih tehnologija uvedu inovativne poslovne modele, značajno unaprede radne procese i stvore nove proizvode koji će im obezbediti brzi rast, konkurentnu prednost i osvajanje novih tržišta.

Privredna komora Srbije osnovala je Centar za digitalnu transformaciju kao instrument podrške malim i srednjim privrednim društvima u procesu digitalne transformacije poslovanja. U okviru Centra do sada je edukovano i sertifikovano 45 konsultanata u oblasti poslovnih modela i procesa, E-trgovine, E-marketinga i društvenih mreža, IT zaštite i bezbednosti podataka u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti. Za manje od godinu dana postajanja Centra za digitalnu transformaciju, kroz program centra je prošlo oko 100 preduzeća, a prve implementacije očekuju se uskoro, kao rezultaat svega što je razvijano kroz proces ekspertske analize i digitalne strategije.